5000lib.wordpress.com
[287+2]. Wynikanie.
Nawigacja umiejętności Umiejętności Umiej to. …Albo na początku zobacz. Bacz. Mniej. Bo czasami…→ Zamiast znaku = można wstawić ↓↑