5000lib.wordpress.com
[281+1]. O olbrzymie co śpiewa(ł) to głośniej, to cisz/ej/.
[Peter Bence, Fibonacci improvisation źródło] . Lato pękło i rozlało się na ch[ł]odniki i na w(_)cale nie [ch]/g_[ł]odne myśli. Piąta para i pora na dłuższe wpisy, wypisy i spacery, listy i liście,…