5000lib.wordpress.com
[280]. Bez tytułu, ale ze znaczeniem, bez zmęczenia. I smędzenia.
Tę i tamte. I nie wszystkiek. Nie wszystek [w dur]unę***. Się mi Skni …. za gotycko[wo]gęstymi i tymi, i tymi i tamtymi przeszłymi, przyszłymi, a nadto teraźniejszymi piosenkami z papi…