5000lib.wordpress.com
269. /InspirAkcja/: Osiem sposobów na poprawę humoru(1).
Skrócony (od)noś[ni(c)k] do tekstu: Będzie o wdrożeniu wrażeń. Znaczy jest. Będzie inaczej niż zwykle. Znacz[y] już się dzieje. Taki lajf. Ad Ren, czyli przez Rzekę. Albo do rzeki. Albo do rzeczy, …