5000lib.wordpress.com
252. Wyimki, przyimki i inne przy…Widzenia (?) Senne mary. Czary mary.
[ Ka një mot, Elina Duni Quartet, ECM, wrzesień, 2012,, źródło nagrania, o albumie przeczytasz tutaj]. Mężczyzn trzech. Aż dziw bierze, że choć tacy znani, to jednak — w powszechnej świadomoś…