5000lib.wordpress.com
243. Na każdy temat. Albo: O przemianach. W kraju, którego nie ma?
[Skrócony [od]noś(ni[c]k) do tekstu: ]. Nie będę pisać o tym, że książka napisana przez Mariusza Szczygła to obowiązkowa lektura, nie tylko ze względu na treść, ale i formę. Nie będę o tym pisać n…