5000lib.wordpress.com
230. Ogłoszenie. I przeproszenie. A i przenoszenie.
Spieszę donieść, i wieści nie przewrócić, ani na lewą, ani na prawą stronę, nie wylać, nie nawlekać i nie zwlekać.