5000lib.wordpress.com
193. Kładanka, po[d]kładanka, układanka. Puzzle.
Puzzel pierwszy: Jeżeli jak twierdził Heidegger życie jest procesem stałego podsumowywania i uzewnętrzniania doświadczeń, to każde kolejne podsumowanie przez jednostkę swojego życia dokonuje się w …