5000lib.wordpress.com
183.Świętosława i jazz. Wędrówka ku geometrii [s]maku.
Urządzamy nasz świat. Wy i godnie. Szlifuj (i j)emy krawędzie miejsc i języków. Nadajemy audycje, pocztę, znaczenie i zna- i i_miona. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Falowanie, unoszenie i zapa…