5000lib.wordpress.com
170. Głowa i namysł.
Człowiek nie żyje wyłącznie swoim życiem osobistym, jako jednostka, ale świadomie lub nieświadomie, również życiem swojej epoki i swojego pokolenia. [Tomasz Mann]. [Atlantyda, słowa: Wisława…