5000lib.wordpress.com
168.Ooooo[och]!: O drodze.
Dla Tych osób, —które nie wiedzą. Dla Tych osób — co na progu wyglądają cienkiej linii horyzontu. Dla Tych osób — co w Drodze. Dla Tych osób — które myślą,że zbłądzili/zbłąd…