5000lib.wordpress.com
[95+1]. Międzynarodowy Dzień Jazzu./International Jazz Day.
Tomasz Stańko jest zdania, że jazz to muzyka przyszłości. Choć nielinearna jego historia to pięknie możemy prześledzić jego historię. Przez muzykę fortepianową, restauracyjną, Big Band, uczenie si…