5000lib.wordpress.com
88. (Po)chwała drobiazgów, czyli nie tylko zielone zeszyty.
Ani śnieg nie przykrył niedawnych krwawych wydarzeń, ani sromotnego upokorzenia nie zasypał, ani wieści słabości francuskiej armii nie zmroził — na wieczność, nie na wieczność. Hulał wiatr wd…