5000lib.wordpress.com
85. Wspólny mianownik.
Katarzyna Rosicka — Jaczyńska miała wszystko. Wszystko. Pracę którą kochała, w której się spełniała, i w której wyznaczała trendy. Szła śmiałym krokiem nie tylko na wybiegu. To ona jako pierw…