5000lib.wordpress.com
70. Would you hold my hand if I saw you in heaven?
Irena Krzywicka mówiła o pisaniu (auto)biografii, że definicji jest ono subiektywne dlatego, że reprezentuje się pewien punkt widzenia, z drugiej podania dotyczą nie tylko jednej osoby, przecież n…