5000lib.wordpress.com
51.Albo jest sztuka, albo jest szum.
Najlepiej smakuje muzyka przyłapana na wrzącym uczynku. Najprościej to uczynić zażywając koncertów. Zdobywczynie dźwięków jest zajęciem wysmakowanym i wymyka się kategoriom zwłaszcza gdy uczestnicz…