5000lib.wordpress.com
50.Zdań kilka.
Szczęście nie jest dziełem przy­pad­ku, ani da­rem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas mu­si wyp­ra­cować dla sa­mego siebie. [Erich Fromm]. To towarzyszę posyłając ciepłe myśli. W krzątanini…