5000lib.wordpress.com
45.”jest w książkach coś szczelniej niż książka zamknięte”.
Gdy wszystko się zdarzy co stać się nie może ( i wszystko się świetniej niż w książkach ułoży ) najgłupszy bakałarz w tym ujrzy znak ( a my w wir w krąg wokoło o tak ) że można z niczego coś stworz…