5000lib.wordpress.com
[16].[W] Imię Sztuki.
O c z y w i ś c i e , ż e s ł y s z a ł a m o Hrabinie, z Dalekiego Kraju. Mamy odmienną wizję Sztuki i inne życiowe doświadczenia. Ja nigdy nie zagram Julii. Nie ogranicza mnie płeć moja. Jestem…