5000lib.wordpress.com
[11]. A mi to Dotto*.
—Znałem tę kobietę. Była z gatunków tych, które świat określa jako c h a r a k t e r y s t y c z n e. To ją zgubi, oszczędzi i pozwoli jej się odnaleźć, a nam nie zapomnieć. Patrzę na tego m…