5000lib.wordpress.com
[04]. Percepcja i Powroty.”10 Easy Pieces for Piano”.
Muzykę się przede wszystkim Przeżywa. Przede wszystkim „używa”. Słucha. Najlepiej na żywo. Muzyka ma w sobie coś z rytuału. Ryt.Rytm. Nie chodzi o metrum. Powtarzalność, ale o to by Być…