4dummies.info
ĐỆM HÁT 11-15 | NHỊP ĐIỆU
BÀI 11 Các Nhịp Ðiệu thuộc nhóm SLOW Như đã nói ở phần trên, tùy theo những thay đổi trong ô nhịp mà ta sẽ có những nhịp điệu mang tên khác nhau. Những thay đổi này có thể do a) đổi tốc độ, b) đổi…