4dummies.info
HỢP ÂM – CHORDS
Chuyên mục này tôi gửi đến các bạn Ebook tổng hợp 150 hợp âm cần thiết cho việc chơi guitar, rất chuẩn xác và công phu của tác giả: Klaus Crow từ Website GUITARHABITS Để nhận được phần tài liệu nà…