4dummies.info
LICKS
LICKS Trong các thể loại âm nhạc phổ biến như Rock, Jazz…Lick được hiểu như một đoạn tiết tấu, đoạn mẫu ngắn “có sẵn”. Trong đó chứa đựng một chuỗi các nốt được sử dụng trong việc…