4dummies.info
Ai là chủ của cái tay vịn giữa hai người ngồi cạnh nhau trên máy bay hoặc trên tàu?
Ai là chủ của cái tay vịn giữa hai người ngồi cạnh nhau trên máy bay hoặc trên tàu? Trả lời bởi Jack Evans. Tôi không biết trên tàu thì như thế nào nhưng trên máy bay thì tôi có thể nói cho bạn một…