4dummies.info
Người tự tin sẽ hành động như thế nào?
Người tự tin sẽ hành động như thế nào? 1. Bạn có phong thái điềm đạm, khuôn mặt biểu cảm thoải mái và ngôn ngữ cơ thể cởi mở. 2. Bạn lắng nghe nhiều hơn là nói 3. Bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa tính…