4dummies.info
Mấy người có IQ cao học theo kiểu nào vậy?
Mấy người có IQ cao học theo kiểu nào vậy? Q : Mấy người có IQ cao học theo kiểu nào vậy? A : Jeffrey Robinson, IQ 160 Hồi đại học, tôi đọc về thời còn đi học của Isaac Asimov, tác giả yêu thích củ…