4dummies.info
Tại sao nhiều cá nhân có IQ cao nhưng cuối cùng họ vẫn thất bại?
Q: Tại sao nhiều cá nhân có IQ cao nhưng cuối cùng họ vẫn thất bại? ———————— A: Hector Quintanilla, nhà sáng lập DigitalAgeEducation.com Đây là cá hổ…