4dummies.info
LÀM MARKETING NHƯ ĐEN VÂU
LÀM MARKETING NHƯ ĐEN VÂU Tui rất thích Đen và những ca từ trong mấy bài hát của Đen. Nhưng những ngày gần đây tui càng thấy thích thú hơn với cách làm Marketing team của Đen. Có nhiều yếu tố khiến…