4dummies.info
9 NGUYÊN TẮC TRUYỀN THÔNG BẤT BIẾN DÀNH CHO START-UP
9 NGUYÊN TẮC TRUYỀN THÔNG BẤT BIẾN DÀNH CHO START-UP 6 năm trước trong hội thảo về Truyền thông – Tiếp thị và Big Data do anh Đạt (CTO của FPT Online) làm diễn giả, có một bạn đã đặt câu hỏi rằng b…