4dummies.info
Học con gà cách làm thương hiệu
HÃY HỌC CON GÀ CÁCH LÀM THƯƠNG HIỆU Trong một buổi chia sẻ, tiến sỹ Lê Thẩm Dương có nhắc tới câu chuyện về con gà, và cách nó làm cho quả trứng…có giá trị kinh tế cao hơn quả trứng vịt. Cụ t…