4dummies.info
123… CÁCH CHỮA BỆNH DÂN GIAN 
123… CÁCH CHỮA BỆNH DÂN GIAN 1.Ngủ chảy nước dãi do Tỳ Vị mất cân bằng Tăng cường đi bộ, khoai lang ăn nhiều 2.Ngủ nghiến răng gan nóng uất đấy mà Đỗ đen nấu cháo, ta hay ăn vào 3.Ngủ hay mộ…