4dummies.info
BI KỊCH TRỊNH CÔNG SƠN
BI KỊCH TRỊNH CÔNG SƠN 4dummies.info | Ghita.vn | Gombi.vn | Soaica.net Tôi gặp Trịnh Công Sơn vào năm 1958 tại Huế; lúc đó Sơn khoảng 17 tuổi và tôi 18 tuổi. Chúng tôi chơi với nhau vì cùng tâm hồ…