4dummies.info
KÍCH DỤC THƯƠNG HẠI
KÍCH DỤC THƯƠNG HẠI 4dummies.info Camera hướng từ trên cao xuống một cô bé da màu. Cô bé đứng đơn độc trên một cánh đồng ở một nơi vô danh, nhìn về xa với ánh mắt tuyệt vọng, không bao giờ hướng mắ…