4dummies.info
Hôm nay con đi học có vui không?
Hôm nay con đi học có vui không? 4dummies.info 1/ Việc đi học đang hủy hoại con trai tôi. Tôi cảm nhận rõ điều đó. Sự chán ghét hiện ra trên mặt nó mỗi khi ở trường về. Nó thi trượt tất cả các môn,…