4dummies.info
nhắn lại với mấy em trẻ mới đi làm.
…nhắn lại với mấy em trẻ mới đi làm 4dummies.info | gombi.vn 1. Vào công ty, việc đầu tiên cần học là làm quen với mấy chuyện rót nước, lau bàn, xách giấy tờ đi ký, photocopy, dùng máy…