4dummies.info
Dặn các bạn nữ: Câu cửa miệng của những tay săn gái..
Dặn các bạn nữ: Câu cửa miệng của những tay săn gái.. Ngày xưa học trò của mình có một tay săn gái số dzách, câu cửa miệng khi vừa làm quen với gái đều là: “Anh đã có vợ con, anh rất yêu vợ con, an…