4dummies.info
Từ anh, một người không có bằng đại học…
Từ anh, một người không có bằng đại học… Các em học sinh vừa thi tốt nghiệp xong và chuẩn bị vào đại học hay cao đẳng thân mến. Anh mong là các em có thể tỉnh táo lên để chuẩn bị bước chân vào con …