4dummies.info
“lồn đâu? đụ cái!”
“lồn đâu? đụ cái!” Thơ hay cho ngày 8/3 của Hà Hải Cao Đã lâu rồi ta thôi đối thoại, hoặc, ra vẻ đối thoại: “cơm xong chưa?” “áo đã giặt rồi à” Đã lâu rồi anh quên tặng quà, em vẫn phải thơm bằng l…