4dummies.info
10 BÀI HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN MARKETING VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
10 BÀI HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN MARKETING VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH Một sự chia sẻ đầy kinh nghiệm của anh Vũ Hoàng Tâm, Founder VHT Mobile cho những bạn sinh viên sắp/mới ra trường và cho cả những ngườ…