4dummies.info
REPLICA LÀ GÌ?
REPLICA LÀ GÌ? Authentics, Replica, Fake là hàng gì? 4dummies.info 1. Replica là gì? Là hàng copy / sản xuất lại dựa trên mẫu có sẵn, sử dụng chất liệu cao cấp tương tự hoặc đối với một số dòng …