4dummies.info
“Rơi lệ ru người”
“Rơi lệ ru người” 4dummies.info Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết đến dễ dàng đến với bất cứ 1 ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn …