4dummies.info
…nếu con có thể nhặt rác ở nhà cầu…
…nếu con có thể nhặt rác ở nhà cầu… Trích từ facebook của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên – 4dummies.info Mẹ mở nhà hàng, con gái xin việc. Mẹ nói “Được nhưng con phải nộp đơn xin vi…