4dummies.info
Cò Lả
Cò Lả Lâu lâu nghe được bài nhạc hay nên note lại vài hợp âm nghịch ngợm xả stress. Con [Bm7] cò cò bay [C#m7] lả [Dsus2]lả bay [Asus2]la Bay [F#m11] từ từ cửa[C#m7] phủ bay [Dsus2]ra ra cánh [Asu…