4dummies.info
Ảo thuật gia Dynamo – “Phù thủy của đường phố”- Dynamo Magician
Ảo thuật gia Dynamo – “Phù thủy của đường phố”- Dynamo Magician Mình rất thích anh này, lúc nhỏ hay khoái học được vài ngón nghề xảo thuật gì đó để đem khoe khắp xóm hay lấy le vớ…