4dummies.info
Khoa học của sự may mắn
Khi bất ngờ nhận được một niềm vui nào đó như vô tình nhặt được tiền, trúng số, được nhận thưởng,… con người thường cho rằng họ đã gặp may mắn. Nhưng thực chất may mắn là gì? Đó là một câu hỏi mà c…