4dummies.info
Cho gì Nhận nấy – YOU GET WHAT YOU GIVE…..
Cho gì Nhận nấy – YOU GET WHAT YOU GIVE….. Tuần trước một người đàn ông vào mua hàng và rồi phát hiện ra đã bỏ quên mất ví, nên không thể có cả thẻ hay tiền mặt để trả. Thật là một tình…