4dummies.info
[Cool Chord Progression] Dù có cách xa – Thay thế cho chùm C – Am – F – Dm – G
[Linh tinh ngày 27/10/14 – Cool Chord Progression] Thay thế cho vòng C – Am – F – Dm – G Tiếp nối câu chuyện những vòng hòa thanh cool. Gửi tặng các bạn chùm 5 hợp âm …