4dummies.info
[Cool Chord Progression] Bốn chữ Lắm – Guitar Cover
[Cool Chord Progression] Bốn chữ Lắm – Guitar Cover [Linh tinh 24/10/14] Bạn nào thích bài bốn chữ L có thể chạy thử 4 hợp âm sau đổi vị nghe cho vui. Thử cái mới cũng là một cách để giữ hứng…