4dummies.info
[Harmony Songs] Không còn mùa thu
KHÔNG CÒN MÙA THU – BOSTON Không còn mùa (A9) thu, trăng rơi (A9/B) bên (C#m7)thềm Không còn lời (Dmaj7)ru, mơ trên môi (A9/C#)mềm Em (Bm) thơ như mùa xuân (Bm/A)đầu, nối dài đêm (E/G#)sâu D/F#, E6…